Arşivlendi

Penil Protez En Sık Sorulan Sorular

Ekleyen: Penis Protezi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Penil Protez En Sık Sorulan Sorular

1.Ameliyatla alakalı Sorunlar: Operasyon esnasında protez silindirlerinin yerleştirildiği corpus cavernosumda delinme, eksik genişletme yapılmasına ilişkili protezin kıvrık kalması ve benzeri durumlar olabilmektedir. Bununla Birlikte operasyon anında idrar kanalı (üretra) yaralanması olabilmektedir, bu vaziyetlerde protez yerleştirilmemeli, idrar kanalı (üretra) düzelene kadar sonda takılmalı ve operasyon ertelenmelidir.

2.AĞRI: Operasyon sonrası ağrı kesici ilaç uygulamaları ile ağrı bir süre az görülür. Operasyonun sonraki günlerinde görülen ağrılar ilerleyen günlerde kaybolabilir. Ağrının ilerleyen günlerde aynı ritimde devam etmesi halinde uyumlu olmayan boyutta protez takılması ve enfeksiyon olasılığı üstünde durmak gerekir.

3.ENFEKSİYON: Protez ameliyatlarındaki enfeksiyon, kritik tedbirler alınması, kuvvetli antibiyotiklerin kullanılması ile çok düşük oranlarda görülmektedir. Ancak enfeksiyon, protezin tamamiyle çıkartılmasını gerektirecek boyutta bir sıkıntı olarak da karşımıza çıkabilir. Penis protezlerinde enfeksiyon riski % 1-3 oranında görülmektedir.

Penil Protez En Sık Sorulan Sorular

Penil Protez En Sık Sorulan Sorular

Penil Protez En Sık Sorulan Sorular

Enfeksiyon riskini artıran vaziyetler şunlardır; Hastanın diyabetik olması, diyabetinin kontrolsüz olması, kronik rahatsızlık olması, bağışıklık sisteminin düşük olması (immünsüpresifler), hastanın vücudunda enfeksiyon olması da protez enfeksiyonu riskini artırmaktadır.

Enfeksiyon oluşmasını engellemek amacıyla hasta olanlarda tam idrar tahlili, idrar kültürü, kan lökosit seviyesi denetimi, kan şekerinin düzenlenmesi benzeri tedbirler alınarak enfeksiyon riski minimuma indirilir. Operasyon öncesi ve sonrasında doktor tarafından verilen kuvvetli antibiyotik tedavileri ile enfeksiyon oranları azaltılmaktadır. Enfeksiyon oluştuğu durumlarda protezin çıkartılmasına kadar gidebilen farklı prosedürler uygulanmaktadır. Protez çıkarıldıktan belli bir zaman sonra bir daha protez yerleştirme operasyonu yapılabilmektedir.

4.EROZYON: Protez materyallerinin etrafındaki dokulara hasar oluştuğu durumlarda görülebilmektedir. Bu çeşit sıkıntılar idrar atımının baskıya uğrayarak hasar oluşması, protez pompasının skrotal boşluk içerisinde erozyon olarak bilinen hasarlanma yapması halinde olmaktadır. Üretra hasarlanmasında protez çıkarılırken rezervuar ve pompaya ilişkili hasarlanmalarda koltuk değişikliği yapılması yeterli olmaktadır.

5.MEKANİK ARIZA: Bilhassa şişirilebilir protezlerde görülen mekanik sorunlar, protezlerdeki teknik gelişmeler sonrasında son zamanlarda çok az görülmektedir. Protezin silindir, pompa, bağ yerleri ve rezervuardan meydana gelen mekanik sıkıntıları oluşabilmektedir. Bu sıkıntılar çoğunlukla cerrahi olarak düzeltme ya da yepyeni bir parça ile değiştirilerek ortadan kaldırılmaktadır.

Penis protezleri ameliyatlarında görülen komplikasyonlar teknik gelişmeler ve kritik tedbirler alınmasıyla son yıllarda  yok denecek kadar azdır. Ancak yeniden penil protez ameliyatı olacakların tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Penis protezinin takılması sonrasında yapılan hasta memnuniyetinin değerlendirildiği anketlerde penil protez ameliyatı olan hastaların % 90’lara yakını memnun iken, partnerlerde % 80 oranında memnuniyet meydana geldiği belirtilmiştir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

Penil Protez Ameliyatı Sonrası

Ekleyen: Penis Protezi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Penil Protez Ameliyatı Sonrası

Penil Protez Ameliyatı Sonrası Neler Beklenir?

Genellikle penil protez ameliyatı sonrası ilişki için 6-8 haftalık bir iyileşme süresi gerekmektedir. Bazen bu zaman hastanın fizyolojik koşulları ve iyileşme kabiliyetine paralel olarak daha kısa da olabilmektedir. Hastalarımızla yaptığımız görüşmelerde, protezin kullanım amacını ve şeklini iyi anlamış eşlerin ameliyat sonrasında daha uzun memnuniyet sürelerine ulaştığını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla ameliyat öncesinde hekiminizle beraber, seçilen protezin tipini ve çalışma şeklini iyi anlamış olmanız çok önemlidir! Yeniden gerçekçi beklentilere sahip olmanız, cerrahinin mümkün derecede potansiyel komplikasyonlarını sıkı kavramanıza bağlıdır. Ayrıca protezlerin geriye dönüşü olmayan bir ameliyat olduğunu da unutmamalısınız.

 

Penil Protez Ameliyatı Sonrası

Penil Protez Ameliyatı Sonrası

Penil Protez Ameliyatı Sonrası ile ilgili detaylı bilgiler

Kaç Tipi Var?

Penis protezleri yarı sert, bükülebilir ve pompalı olmak üzere genellikle üç gruba ayrılıyor. Pompalı protezlerin iki veya üç parçalı tipleri de mevcut. Hangi tip protezin sizin için uyumlu olduğuna doktorunuzla beraber karar verebilirsiniz. Doktorunuz; fizyolojik, toplumsal ve psikolojik durumunuzu inceleyerek, eşinizle de konuştuktan sonra protezin tipiyle alakalı tekliflerini sunacaktır. Unutmayın, protez seçiminde altın standart, en pratik şekilde kullanabileceğiniz protez tipini seçmektir. Elbette burada operasyondan beklentileriniz ve protezi elle kullanabilme yeteneğiniz de önemlidir. Penisinizin büyüklüğü, yapısal bir kusuru olup olmadığı, Peyronie hastalığı benzeri eğrilik gibi bir problem yaşayıp yaşamadığınız da protez seçiminde dikkate alınmaktadır.

Enfeksiyona Dikkat!

Operasyon sırasında ve sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken en önemli komplikasyon, enfeksiyondur. Protez enfeksiyonu, yüzde 1 oranında görülür. Tedavisi antibiyotikle yapılır. Eğer bu tedavi işe yaramazsa protez çıkarılır. Bir diğer komplikasyon ise proteze bağlı mekanik problemler. Protezin çalışmadığı veya bozuk çıktığı bu durumlarda protez çıkarılır veya değiştirilerek yenisi takılır.

Penil Protez Nedir?

Penis Protezi, eğer iktidarsızlık başka yollarla iyileşme göstermiyorsa, son çare olarak operasyonla penise, penis protez yerleştirilir.
Penis protez, penisin içine yerleştirilen, silikondan yapılmış iki tane silindir çubuktur. Penisin üzerinden yapılan kesiden girilerek, sağ ve sol tarafa olmak üzere 2 tane protez yerleştirilir. Dışarıdan bakıldığında penis içerisinde protez olduğu anlaşılmaz. 3 çeşit protez vardır. Protez çeşitlerini site içeriğinde inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayın.

Penil Protez İmplantasyonu Nedir?

Ekleyen: Penis Protezi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Penil Protez İmplantasyonu Nedir?

Penil protez uygulama ameliyatları peniste sertleşme bozukluğu oluşan hastaların ilaçla tedavisinde cevap alınamayan durumlarda uygulanan bir cerrahi tedavi yoludur. Peniste sertleşme bozukluğu, cinsel organının vajinaya girişini sağlayabilecek biçimde sertleşmemesi veya sertlik oluşsa bile bu sertliğin olması gerektiği kadar sürdürülememesi olarak tanımlanır. Bu sıkıntı farklı şiddetlerde olmak üzere 40-70 yaş arası erkeklerin %52’sinde görülmektedir.Ülkemizde ise hafif, orta ve tam sertleşme bozukluğu görülme sıklığı nüfusa oranla tahmini %70 olarak ölçülmüştür. Yaşa yönelik değerlendirildiğinde ise 40-49 yaşları aralarında %50 olarak izlenen sertleşme bozukluğu sıklığı 70 yaş ve üstünde %95 olarak kaydedilmiştir.

Penil Protez İmplantasyonu Nedir?

Penil Protez İmplantasyonu Nedir

Penil Protez İmplantasyonu Nedir?
Erektil disfonksiyon, bütün vücudu ilgilendiren, damar sertliği, şeker rahatsızlığı, yüksek tansiyon, koroner arter rahatsızlığı ,böbrek ve karaciğer yetmezliği, sinir sistemi, hormonal sistem ve damar sistemi rahatsızlığı, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklarla, sinir sistemi, hormonal sistem ve damar sistemi hastalıklarına ilişkili gelişebilir. Ayrıca yalnızca penise ait bir takım hastalıklar ve psikolojik sebeplerle de gelişebilir. Bazı kazalar, ameliyatlar, çeşitli ilaç ve madde tüketimi da sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Yaşlanma, kronik hastalıklar ve sigara, sertleşme bozukluğuna yol açan risk faktörlerindendir.
Peniste sertleşme güçlüğü yer alan erkeklerde cinsel istek ile meydana gelen sertlik vajinaya giriş esnasında yeteri kadar olmayabilir veya yeteri kadar olsa bile kısa zamanda bu sertlik kaybedilebilir. Bu sıkıntı altta yatan bir başka hastalığın belirtisi de olabilmektedir ve bu altta yatan hastalığın seyrine yönelik sıkıntı artabilir.

Bunun dışarısında bilhassa yaşla beraber sıkıntı artar. Sigara, sistemik hastalıklar (damarsal hastalıklar, şeker rahatsızlığı vb.), kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği ve benzeri etmenler de peniste sertleşme bozukluğu oluşmasına risk etkeni oluşturur ve hastalığın seyrini hızlandırır. Altta yatan sıkıntı hastanın genel vücut sağlığı açısından hayatı bir önem taşımıyorsa tek başına sertleşme bozukluğu yaşamsal bir sıkıntı yaratmaz fakat bireyin hayat kalitesi ile toplumsal ve ruhsal durumunu belirgin olarak bozar.

Penis protez uygulaması sertleşme problemi tedavisinde 1973 seneninden beri kullanılmaktadır. Son 15 yıl içerisinde etkisi giderek azalan ereksiyon tedavisinde kullanılan ağızdan alınan ilaçlar,  penis protezi uygulamasının artmasına yol açmıştır. Penis protezi günümüzdeki  bir çok iyileştirme alternatiflerini düşündüğümüzde son iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Penis protezinden geriye dönüşün olmaması son seçim olarak kullanılmasında büyük bir etkendir.

Penis protezi uygulamasında enfeksiyonun bir süre görüldüğü izlenimi hastalar içinde mevcuttur. Fakat penis protezi operasyonunda enfeksiyon oranı % 1-3 benzeri düşük bir oranda görülmektedir. Ameliyat öncesi alınan önlemlerle neredeyse enfeksiyon oranı sıfırlı değerlere kadar indirilebilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Penil Protezi Kimlere Takılır?

Ekleyen: Penis Protezi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Penil Protezi Kimlere Takılır?

Penil protezler, diğer iktidarsızlık tedavilerinden yeteri kadar sonuç alınamayan ya da hastanın beklentilerinin karşılanamadığı durumlarda uygulanır.

Penil protez takıldıktan sonraki cinsel hayatlarında hiçbir şekilde sertleşme problemi yaşamayacaklar ve yaşlılık çağında da performansları aynı şekilde sürecektir.

Penil Protezi Kimlere Takılır?

Penil Protezi Kimlere Takılır

Penil Protezi Kimlere Takılır? Sorusunun yanı sıra

Protez Çeşitleri

Iki ana tip protez mevcuttur:

1. “Bükülebilir” protezler,
2. “Şişirilebilir” protezler.

Şişirilebilir protezler iki ya da üç parçalı olabilir.

Her cins protez cinsel ilişki için gereken sertliği sağlar. Farkları penis inik vaziyette olduğu zaman anlaşılabilir.

Şişirilebilir protezler, inik ve yumuşak vaziyetteyken, tek dokunmayla anlaşılması kolay değildir. Sertleştiği vaziyetlerde de, elle iyice incelemeden anlamak kolay değildir.

Ancak kişinin fizyolojik hali şişirebilir tip protezi uygulamaya yeteri kadar olmayabilir. Örneğin elini düzgün kullanamayan hastalar pompalı protezi şişiremez. Kilolu bir kişi pompalı ve düğmeli protezi kullanamayabilir.

Kimler Kullanmalıdır?

Penil protezler, diğer iktidarsızlık tedavilerinden yeterli sonuç alınamayan ya da hastanın beklentilerinin karşılanamadığı durumlarda uygulanır.

Penil protez takıldıktan sonraki cinsel hayatlarında hiçbir şekilde sertleşme sorunu yaşamayacaklar ve yaşlılık döneminde de performansları aynı şekilde sürecektir.

Dışarıdan Fark Edilir mi?

Penis protezleri cinsel ilişki sırasında hiçbir güçlük yaratmaz. Bilhassa pompalı ve bükülebilir tip protezlerde, partnerinizin ona söylenmediği halde farketmesi bile çok güçtür. Dışarıda ise mayo ile olduğunuzda dahi anlaşılmaz.

Genç Erkeklerin Kullanmasında Sakınca var mı?

Penis protezler fazlasıyla orta yaş ve ileri yaş grubuna uygulansa da genç şeker hastalarına, doğuştan anatomik yapı bozukluğu olanlara, travma geçirenlere ve buna bağlı organik sıkıntılar yaşayan gençlere de bu uygulanabiliyor.

Cinsel Tatmin Ne Olur?

Penis protezleri ile ilişki için gerekli olan sertlik sağlandığından hem erkek hem de partneri cinsellikten fazlasıyla zevk alır. Hiç operasyon yapılmamış gibi yaklaşım içerisinde olmanız ve ilişki öncesi romantik hazırlık dönemi yaşanmasına izin vermeniz de cinsel tatminin artması açısından çok önemlidir. Bu konu hakkında deneyimli çalışanlarımızdan bilgiler alabilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız.

Penil Protez Taktıranlar

Ekleyen: Penis Protezi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Penil Protez Taktıranlar

Meni Boşalması
Meni boşalması olur böylece hastalar doğal yoldan zevk alırlar, hem de spermin boşalması sağlanır.
İstenirse, çocuk sahibi olabilirler.

Yaş

Penis protezinde yaş sınırı yoktur. Kritik fizyolojik sorunlar meydana gelen ve başka çare bulunamayan 18-20 yaşındaki hastaya dahi takılabileceği, genel hali iyi olan ileri yaştaki hastalara da takılabilir.

Risk

Enfeksiyon en ciddi problem olabilmektedir fakat operasyon sonrası bakım ve koruma amaçlı tedaviye dikkat edildiği müddetçe, çoğunlukla ciddi bir problem oluşmaz. Bünyesi duyarlı olan hastalarda, alerji durumuna kimi zaman rastlanabilir.

Penil Protez Taktıranlar

Penil Protez Taktıranlar

Penil Protez Taktıranlar ile ilgili olarak

Partner

Ameliyatla penis içerisine yerleştirilen protez ve mekanizma tamamıyla cildin içerisinde olduğu için dışarıdan bakınca belli olmaz. Böylelikle hastanın eşi için itici bir imaj oluşmaz.
Hem de, bir takım protezler dokunmayla anlaşılmaz. Eşinden gizli taktırmak isteyenlere, mecbur kalmadıkça, önerilmez.

Penil protez kullanımında, erkek için hiçbir hazırlık ve zorluk olmadan eşlerin ilişkiye girmeleri olası olabilmektedir. Fakat bilhassa kadın için, ilişki öncesi romantik bir hazırlık dönemi yaşanması önerilir.

Bu tedavi sonucu hastalar, gençlik dönemine aynı kalitede sertleşmeye sahip olurlar. Cinsel ilişkiyi, sertleşme olup olmayacağı kaygısından uzak, başarıyla gerçekleştirebilirler. Bu durumda eşle huzurlu bir uyum sağlanacaktır.

Sonuç

Penil protez ameliyatları çok sık yapılmaktadır ve sonuçları çok iyidir. Eşlerin mutluluğu da çok fazladır. Penil Protez takılmasından korkulmamalıdır.

Sertleşmeye dair yaşanılan çeşitli sorunlarda kesinlikle bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır ve aslında bu rahatsızlığın yaygın olduğu ve utanılacak bir durum olmadığı bilinmelidir.

Tedaviyle ilgili yeni gelişmeler olmakta ve her çeşitli sertleşme probleminin tedavisi olası olmaktadır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

siziarayalim

skype